Aalborg

Landinspektør og Landmåler i Aalborg

Har du brug for en professionel landinspektør eller landmåler i Aalborg, så kan vi hjælpe dig med opgaven. 


Vi er professionelle landinspektører og landmålere i Aalborg, som kan udføre alle opgaver inden for tekniske målinger og bygningsafsætning til opdelinger af lejligheder samt tinglysning. 


Matrikulære opgaver

Vi udfører matrikulære opgaver, der omfatter udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, optagelse, ændring eller sletning af vej, skelretablering og skelforretning samt berigtigelse af matrikelkortet herunder hævd. 


Bygningsafsætningsopgaver

Virksomhedens kernekompetencer ligger inden for bygningsafsætning, hvor vi udfører alle opgaver – uanset opgavens størrelse. Inden en opførelse af et byggeri kan ske, er det vigtigt at sikre sig, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet er overholdt. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at bygningen placeres samt opføres i overensstemmelse med projekttegningerne. Inden vi påbegynder bygningsafsætningen har vi undersøgt disse forhold for dig samt lavet de nødvendige beregninger hjemmefra, så bygningen kan afsættes med garanti for præcision og lovlighed. 


Tinglysningsopgaver

Vi kan udfører tinglysning af diverse rettigheder på egen eller anden ejendom. Det kan eksempelvis være vejret, færdselsret, forkøbsret, aftaler om vedligeholdelse samt aftale om bebyggelsesregulerende bestemmelser mv. Vi kan endvidere foretage opdelinger af ejendomme i lejligheder og udføre opmålinger af arealer, udarbejdelse af fortegnelse over lejlighederne samt efterfølgende tinglysning. 


Ligeledes udføres ledningsregistrering, hvis der er behov for det samt efterfølgende tinglysning af ledningsanlægget. Er der behov for lovliggørelse af eksisterende forhold eksempelvis gennem et byggeretligt skel, kan dette også udføres. Vi kan endvidere udføre andre tekniske målinger ved eksempelvis eksis forhold og bygninger, fladenivellementer og kotemålinger samt situationsmålinger. 


Søger du en professionel landinspektør eller landmåler i Aalborg til konkurrencedygtige priser, eller er du i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe dig med en opgave indenfor faget. Så tøv ikke med at tage kontakt til os, så tager vi en snak omkring, hvad vi kan hjælpe dig med i enten Aalborg.