Tinglysningsopgaver

TINGLYSNINGSOPGAVER


Vi foretager opdelinger af ejendomme i lejligheder (leje-, andels- eller ejerlejligheder) og forestår opmåling af arealer samt udarbejdelse af fortegnelse over lejlighederne og efterfølgende tinglysning.


Ledningsregistrering udføres og hvis nødvendigt efterfølgende tinglysning af ledningsanlægget.


Er der brug for lovliggørelse af eksis. forhold f.eks. gennem et byggeretligt skel udføres dette også.


Andre tekniske målinger udføres også f.eks. kontrol af eksis. forhold og bygninger, fladenivellementer og kotemålinger, situationsmålinger og ledningsregistrering.


Tinglysning af diverse rettigheder på egen eller anden mands ejendom (eks. vejret, færdselsret, forkøbsret, aftaler om vedligeholdelse, aftaler om bebyggelsesregulerende bestemmelser osv.)