Arbejdsopgaver

+45 8662 9505

MATRIKULÆRE ARBEJDER


Vi arbejder inden for alle områder af de traditionelle landinspektøropgaver, tekniske målinger, afsætninger til byggeri mv., opdelinger i lejligheder, tinglysningsopgaver samt rådgivning om juridiske og matrikulære emner med udgangspunkt i arealforvaltning samt landbrugs- og byggelovgivning, herunder struktursager indenfor landbruget.

Matrikulære arbejder omfatter alle ændringer vedr. en ejendoms retligt gældende grænser.


Matrikulære arbejder dækker over begreberne:


  • Udstykning


  • Arealoverførsel


  • Sammenlægning


  • Optagelse, ændring eller sletning af vej


  • Skelretablering


  • Berigtigelse af matrikelkortet, herunder spørgsmål om hævd


  • Skelforretning

KONTAKT

+45 8662 9505

Ærøvej 8, 8800 Viborg

© Copyright. All Rights Reserved.