Arbejdsopgaver

MATRIKULÆRE ARBEJDER


Vi arbejder inden for alle områder af de traditionelle landinspektøropgaver, tekniske målinger, afsætninger til byggeri mv., opdelinger i lejligheder, tinglysningsopgaver samt rådgivning om juridiske og matrikulære emner med udgangspunkt i arealforvaltning samt landbrugs- og byggelovgivning, herunder struktursager indenfor landbruget.

Matrikulære arbejder omfatter alle ændringer vedr. en ejendoms retligt gældende grænser.


Matrikulære arbejder dækker over begreberne:


Udstykning


Arealoverførsel


Sammenlægning


Optagelse, ændring eller sletning af vej


Skelretablering


Berigtigelse af matrikelkortet, herunder spørgsmål om hævd


Skelforretning