Forside

Landinspektør og landmåler i Viborg, Århus & Randers

Har du brug for viden og hjælp til fysisk planlægning, opmåling, jura og kortlægning af ejendommen i Viborg, Randers eller Århus? Så kan vi hjælpe dig med opgaven. 


Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen ApS lægger til i Viborg, og arbejder inden for alle de traditionelle landinspektøropgaver. Det er alt lige fra tekniske målinger og bygningsafsætning til opdelinger af lejligheder samt tinglysning af ejendommen i Viborg, Århus & Randers. 


Vi tilbyder ligeledes rådgivning om juridiske matrikulære opgaver inden for:

  • Udstykning
  • Arealoverførsel
  • Sammenlægning
  • Optagelse, ændring eller sletning af vej
  • Skelretablering & skelforretning
  • Berigtigelse af matrikelkortet herunder spørgsmål om hævd


Vi udfører landinspektør- og landmålerydelser for både private og virksomheder i hele Jylland til konkurrencedygtige priser. Da opgaverne ofte er kompliceret, så lægger vi vægt på et godt samarbejde og en tæt dialog med vores kunder. Det er lige fra første kontakt med kunden til opgaven er afsluttet, da det er vigtigt for os, at vores kunder er med hele vejen og får den hjælp, de har betalt for. 


Den nyeste teknologi

Inden for landinspektør og landmåler faget er teknologi blevet mere og mere anvendeligt, da det giver mange muligheder for præcise opmålinger. Derfor benytter vi det nyeste og mest moderne opmålingsudstyr samt den mest kendte software på markedet, da det giver de bedste og mest præcise resultater. Ligeledes giver det os mulighed for, at dele data med vores kunder i alle former for digitale formater. 


Søger du en professionel landinspektør eller landmåler i Viborg, Randers eller Århus til konkurrencedygtige priser, eller er du i tvivl, om hvorvidt vi kan hjælpe dig med en opgave inden for landinspektør eller landmålerfaget. Så tøv ikke med at tage kontakt til os, så tager vi en snak omkring, hvad vi kan hjælpe dig med i enten Viborg, Århus eller Randers.

ARBEJDSOPGAVER

MATRIKULÆRE ARBEJDER

BYGNINGSAFSÆTNING

TINGLYSNINGSOPGAVER

Ring gerne og få hjælp og rådgivning - også til definition af arbejdsopgaver.