Arbejdsopgaver

+45 8662 9505

MATRIKULÆRE ARBEJDER

 

Vi arbejder inden for alle områder af de traditionelle landinspektøropgaver, tekniske målinger, afsætninger til byggeri mv., opdelinger i lejligheder, tinglysningsopgaver samt rådgivning om juridiske og matrikulære emner med udgangspunkt i arealforvaltning samt landbrugs- og byggelovgivning, herunder struktursager indenfor landbruget.

Matrikulære arbejder omfatter alle ændringer vedr. en ejendoms retligt gældende grænser.

 

Matrikulære arbejder dækker over begreberne:

 

  • Udstykning

 

  • Arealoverførsel

 

  • Sammenlægning

 

  • Optagelse, ændring eller sletning af vej

 

  • Skelretablering

 

  • Berigtigelse af matrikelkortet, herunder spørgsmål om hævd

 

  • Skelforretning

KONTAKT

+45 8662 9505

Ærøvej 8, 8800 Viborg

© Copyright. All Rights Reserved.